Truy cập

Hôm nay:
263
Hôm qua:
478
Tuần này:
1570
Tháng này:
7947
Tất cả:
350083
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CẨM NGỌC
 
TT
       HỌ TÊN
CHỨC DANH
SỐ ĐIỆN THOẠI
     1        
Quách Văn Thịnh
Bí thư Đảng ủy xã
0945191898
     2           
Bùi Thị Liễu
Phó bí thư Đảng ủy xã
0919998976
     3           
Bùi Văn Chương
Chủ tịch UBND xã
0941060555
     4           
Nguyễn Đăng Quyền
Phó chủ tịch UBND xã
0869294828
     5           
Phạm Thị Hằng
PCT. HĐND
0972853268
     6           
Trương Công Chung
CT MTTQ xã
0983734055
     7           
Phạm Văn Hành
CC Văn phòng – TK
0911470868
     8           
Nguyễn Viết Trác
KTNS xã
0934367345
     9           
Bùi Thị Huyền
KTNS xã
 
   10        
Nguyễn Hoàng Hải
Trưởng Công an xã
0904520949
   11        
Đỗ Bá Nguyễn
Phó Công an xã
 
   12        
Phạm Ngọc Thuyên
Công an viên
 
   13        
Trần Việt Hùng
CHT. BCH quân sự xã
0987429526
   14        
Bùi Thị Oanh
VP DT-TG
0904689931
   15        
Nguyễn Thị Hạnh
Tư pháp – Hộ tịch
0377631128
   16        
Hồ Sỹ Phát
CC ĐC-NN
 
   17        
Bùi Văn Luân
ĐC-XD
0962410538
   18        
Cao Văn Hiển
CS XH
0986656327
   19        
Quách Ngọc Hiếu
VH-XH
0336660482
   20        
Cù Thị Vinh
Văn thư lưu trữ, CT Hội CTĐ
0387811861
   21        
Quách Thị Ngần
CB thú y
0946752598
   22        
Trương Chim Ưng
Phó CH BCHQS xã
0375780345
   23        
Dương Thị Hạnh
CT Hội Phụ nữ
0942130208
   24        
Dương Thị Yến
BT đoàn TN
0377455887
   25        
Cao Minh Long
CT Hội nông dân
0986239151
   26        
Cao Bá Giáp
Chủ tịch Hội CCB
0395508737
   27        
Lê Thành Long
Chủ tịch hội Khuyến học
0773349770
   28        
Hà Ngọc Long
P Chủ tịch Hội ND
0358568998
   29        
Hà Bá Đại
P Chủ tịch Hội CCB
0978061891
   30        
Quách Ngọc Phương
Phó chủ tịch MTTQ
0367077266
   31        
Lê Thị Lý
Phó Bí thư Đoàn xã
0944352313
   32        
Nguyễn Hoành Nông
Chủ tịch Hội NCT
0979846414
 
                                    
 
Cẩm Ngọc, ngày 11 tháng 8 năm 2020
NGƯỜI LẬP
 
 
Bùi Thị Oanh
 
 

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa