Truy cập

Hôm nay:
700
Hôm qua:
594
Tuần này:
3713
Tháng này:
15336
Tất cả:
477266
 [CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CẨM NGỌC

 

TT

       HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Khối Đảng + HĐND

 

 

      1.             

Quách Văn Thịnh

Bí thư Đảng ủy xã + Chủ tịch HĐND xã

0945191898

      2.             

Bùi Thị Liễu

Phó bí thư Đảng ủy xã

0919998976

      3.             

Phạm Thị Hằng

PCT. HĐND

0972853268

 

Khối UBND xã

 

 

      4.             

Bùi Văn Chương

Chủ tịch UBND xã

0941060555

      5.             

Nguyễn Đăng Quyền

Phó chủ tịch UBND xã

0869294828

      6.             

Phạm Văn Hành

Phó Chủ tịch UBND xã

0911470868

      7.             

Nguyễn Viết Trác

KTNS xã

0934367345

      8.             

Bùi Thị Huyền

KTNS xã

0337989268

      9.             

Trần Việt Hùng

CHT. BCH quân sự xã

0987429526

 10.             

Bùi Thị Oanh

VP DT-TG

0904689931

 11.             

Nguyễn Thị Hạnh

Tư pháp – Hộ tịch

0377631128

 12.             

Bùi Văn Luân

ĐC-XD

0962410538

 13.             

Cao Văn Hiển

CS XH

0986656327

 14.             

Quách Ngọc Hiếu

VH-XH

0336660482

 15.             

Cù Thị Vinh

CB Văn thư lưu trữ + CT Hội CTĐ

0387811861

 16.             

Trương Chim Ưng

Phó CHT BCHQS xã

0375780345

 17.             

Lê Thành Long

CB VHTTDL + Chủ tịch hội Khuyến học

0773349770

 18.             

…………Trụ

CB Thú y

 

 

Công an xã

 

 

 19.             

Nguyễn Hoàng Hải

Trưởng Công an xã

0904520949

 20.             

Đỗ Bá Nguyễn

Phó Công an xã

0392857136

 21.             

Phạm Ngọc Thuyên

Công an

0986242203

 22.             

Bùi Văn Thịnh

Công an

0983507234

 23.             

Bùi Thị Trinh

Công an

 

 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị  - xã hội

 

 

 24.             

Trương Công Chung

CT MTTQ xã

0983734055

 25.             

Quách Ngọc Phương

Phó chủ tịch MTTQ

0367077266

 26.             

Dương Thị Hạnh

CT Hội Phụ nữ

0942130208

 27.             

Lê Thị Lý

P Chủ tịch Hội PN, PBT ĐTN

0944352313

 28.             

Dương Thị Yến

BT đoàn TN

0377455887

 29.             

Bùi Anh Văn

Phó BT Đoàn thanh niên

0969489097

 30.             

Cao Minh Long

CT Hội nông dân

0986239151

 31.             

Hà Ngọc Long

P Chủ tịch Hội ND

0358568998

 32.             

Cao Bá Giáp

Chủ tịch Hội CCB

0395508737

 33.             

Trương Chim Ưng

PCT Hội CCB

 

 34.             

Nguyễn Hoành Nông

CT Hội NCT

0979846414

         

 

Cẩm Ngọc, ngày 23  tháng 5  năm 2022

NGƯỜI LẬP

  

Quách Ngọc Hiếu

 

 

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa