Truy cập

Hôm nay:
723
Hôm qua:
594
Tuần này:
3736
Tháng này:
15359
Tất cả:
477289

thông báo điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ Thanh Hóa đi/đến địa bàn Thành phố Hải Phòng và ngược lại..

Ngày 21/01/2022 15:21:56

Thực hiện công văn số 158/UBND-KTHT ngày 18/01/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thông báo điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ Thanh Hóa đi/đến địa bàn Thành phố Hải Phòng và ngược lại.

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 13/01/2022 cho đến khi có Thông báo mới:

- Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi/đến Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn (Thành phố Hải Phòng) theo lưu lượng đã được thống nhất giữa Sở GTVT Thanh Hóa và Sở GTVT Hải Phòng (30% số chuyến/tháng).

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi/đến thành phố Hải Phòng.

- Phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua các địa phương có mức độ dịch cấp 4 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

2. Yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô Có trách nhiệm tổ chức hoạt động vận tải theo đúng phương án đã xây dựng, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở GTVT Thanh Hóa, Sở GTVT Hải Phòng và địa phương nơi đi, nơi đến trong hoạt động vận tải hành khách.

Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung liên quan.

CHỦ TỊCH UBND XÃ CẨM NGỌC
(Đã ký)
Bùi Văn Chương

thông báo điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ Thanh Hóa đi/đến địa bàn Thành phố Hải Phòng và ngược lại..

Đăng lúc: 21/01/2022 15:21:56 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 158/UBND-KTHT ngày 18/01/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thông báo điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ Thanh Hóa đi/đến địa bàn Thành phố Hải Phòng và ngược lại.

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 13/01/2022 cho đến khi có Thông báo mới:

- Khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi/đến Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn (Thành phố Hải Phòng) theo lưu lượng đã được thống nhất giữa Sở GTVT Thanh Hóa và Sở GTVT Hải Phòng (30% số chuyến/tháng).

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi/đến thành phố Hải Phòng.

- Phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua các địa phương có mức độ dịch cấp 4 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

2. Yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô Có trách nhiệm tổ chức hoạt động vận tải theo đúng phương án đã xây dựng, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở GTVT Thanh Hóa, Sở GTVT Hải Phòng và địa phương nơi đi, nơi đến trong hoạt động vận tải hành khách.

Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung liên quan.

CHỦ TỊCH UBND XÃ CẨM NGỌC
(Đã ký)
Bùi Văn Chương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa