Truy cập

Hôm nay:
677
Hôm qua:
479
Tuần này:
1156
Tháng này:
12782
Tất cả:
396733

Thông báo Về tình hình ca F0 là công dân xã Cẩm Ngọc

Ngày 21/10/2021 16:55:06

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 21 tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO
Về tình hình ca F0 là công dân xã Cẩm Ngọc

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo về trường hợp công dân tái dương tính với Sars – CoV – 2) đó là bà: Phạm Thị Phú, sinh năm 1964, trú tại thôn Song Nga, xã Cẩm Ngọc; bà trở về địa phương ngày 18/10/2021, nơi trước khi về là Bình Thuận 2, Thuận giao, Bình Dương.

Là F0 vào viện ngày 15/9/2021 điều trị tại Bệnh viên dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương, khỏi bệnh ra viện ngày 24/9/2021), tiêm đủ 2 mũi vacxin. Ngày 18/10/2021 bà trở về địa phương và đã đến Trạm y tế xã khai báo y tế vào hồi 03h40 phút, được lấy mẫu gửi đi TP Thanh Hóa xét nghiệm.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công điện 30 ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/10/2021, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định cách ly tại nhà đối với bà Phú (ở một mình một nhà), lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 20/10/2021 cho kết quả tái dương tính.

Hiện giờ bà Phạm Thị Phú đang được giám sát nghiêm ngặt tại gia đình. Vậy UBND xã thông báo để toàn thê cán bộ và nhân dân trong xã nắm bắt và yên tâm; đồng thời cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch là: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người và luôn giữ khoảng cách tối thiểu là 2m khi giao tiếp, tích cực giám sát và tố giác những cá nhân thực hiện cách ly không đúng yêu cầu, không khai báo y tế khi trở về địa phương, để kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Trung tâm y tế huyện; (b/c)
- Phòng VHTT huyện; (b/c)

- TT Đảng ủy, HĐND xã; (b/c)

- Đ/c Chủ tịch UBND xã (b/c)

- Đài truyền thanh; (t/h)

- Các ông trưởng thôn (t/h);
- Lưu VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)


Phạm Văn Hành


Thông báo Về tình hình ca F0 là công dân xã Cẩm Ngọc

Đăng lúc: 21/10/2021 16:55:06 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 21 tháng 10 năm 2021


THÔNG BÁO
Về tình hình ca F0 là công dân xã Cẩm Ngọc

UBND xã Cẩm Ngọc thông báo về trường hợp công dân tái dương tính với Sars – CoV – 2) đó là bà: Phạm Thị Phú, sinh năm 1964, trú tại thôn Song Nga, xã Cẩm Ngọc; bà trở về địa phương ngày 18/10/2021, nơi trước khi về là Bình Thuận 2, Thuận giao, Bình Dương.

Là F0 vào viện ngày 15/9/2021 điều trị tại Bệnh viên dã chiến số 1 tỉnh Bình Dương, khỏi bệnh ra viện ngày 24/9/2021), tiêm đủ 2 mũi vacxin. Ngày 18/10/2021 bà trở về địa phương và đã đến Trạm y tế xã khai báo y tế vào hồi 03h40 phút, được lấy mẫu gửi đi TP Thanh Hóa xét nghiệm.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công điện 30 ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 18/10/2021, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quyết định cách ly tại nhà đối với bà Phú (ở một mình một nhà), lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 20/10/2021 cho kết quả tái dương tính.

Hiện giờ bà Phạm Thị Phú đang được giám sát nghiêm ngặt tại gia đình. Vậy UBND xã thông báo để toàn thê cán bộ và nhân dân trong xã nắm bắt và yên tâm; đồng thời cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch là: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tụ tập đông người và luôn giữ khoảng cách tối thiểu là 2m khi giao tiếp, tích cực giám sát và tố giác những cá nhân thực hiện cách ly không đúng yêu cầu, không khai báo y tế khi trở về địa phương, để kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Trung tâm y tế huyện; (b/c)
- Phòng VHTT huyện; (b/c)

- TT Đảng ủy, HĐND xã; (b/c)

- Đ/c Chủ tịch UBND xã (b/c)

- Đài truyền thanh; (t/h)

- Các ông trưởng thôn (t/h);
- Lưu VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký)


Phạm Văn Hành


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa