Truy cập

Hôm nay:
581
Hôm qua:
594
Tuần này:
3594
Tháng này:
15217
Tất cả:
477147

triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn xã;

Ngày 18/02/2022 14:18:37

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

Số: /TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 18 tháng02 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn xã;

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thì trên địa bàn huyện đã liên tiếp xuất hiện các ổ dịch lớn trong cộng đồng; đến nay trên địa bàn xã Cẩm Ngọc đã có 7/7 thôn đều đã ghi nhân nhận các ca F0 và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn.

Ngày 16/02/2022 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành thông báo về thực hiện Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn huyện.

Để đảm bảo việc điều trị F0 tại nhà và công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, UBND xã Cẩm Ngọc thông báo và yêu cầu toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 16/02/2022 đồng loạt thực hiện việc quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên phạm vi toàn xã.

2. Yêu cầu đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà và người nhà cần tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế và tổ giám sát thôn.

3. Đề nghị mọi người dân tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K của bộ y tế, hãy luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách khi giao tiếp với người khác tối thiểu là 2m.

4. Đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tương ái, không kỳ thị người đang điều trị F0 và gia đình có F0; mà chúng ta cần tích cực hỗ trợ giúp đỡ họ nhằm đáp ứng các điều kiện tối thiểu về sinh hoạt và sản xuất hàng ngày.

5. Đề nghị mọi người dân nêu cao tinh thần phát giác và tố giác với ban thôn hoặc UBND xã đối với những người thực hiện không nghiêm túc trong điều trị và phòng chống dịch như;

- Tố giác những người đang điều trị F0 tại nhà mà vẫn đi ra ngoài gặp gỡ và tiếp xúc với người khác.

- Tố giác những người nhà có người đang điều trị F0 mà đi ra ngoài không đeo khẩu trang và tiếp xúc với nhiều người không giữ khoảng cách.

- Tố giác những người đang thực hiện cách ly mà không thực hiện đúng yêu cầu.

- Tố giác những người tự mua và tets xét nghiệm tại nhà mà đã dương tính với Sart Covi2 nhưng không khai báo.

Số điện thoại đường dây nóng tố giác là: 0911.470.868; 0904.520.949.

Ủy ban nhân dân xã giao Công an xã và tổ giám sát thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát những gia đình có người đang thực hiện cách ly và điều trị F0; và tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp thực hiện không đúng theo quy định.

Nơi nhận

- Đài truyền thanh xã (t/h)

- Các thôn; (t/h)

- Lưu VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hành

triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn xã;

Đăng lúc: 18/02/2022 14:18:37 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

Số: /TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 18 tháng02 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc triển khai Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn xã;

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thì trên địa bàn huyện đã liên tiếp xuất hiện các ổ dịch lớn trong cộng đồng; đến nay trên địa bàn xã Cẩm Ngọc đã có 7/7 thôn đều đã ghi nhân nhận các ca F0 và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn.

Ngày 16/02/2022 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành thông báo về thực hiện Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn toàn huyện.

Để đảm bảo việc điều trị F0 tại nhà và công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, UBND xã Cẩm Ngọc thông báo và yêu cầu toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 16/02/2022 đồng loạt thực hiện việc quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên phạm vi toàn xã.

2. Yêu cầu đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà và người nhà cần tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế và tổ giám sát thôn.

3. Đề nghị mọi người dân tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K của bộ y tế, hãy luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách khi giao tiếp với người khác tối thiểu là 2m.

4. Đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tương ái, không kỳ thị người đang điều trị F0 và gia đình có F0; mà chúng ta cần tích cực hỗ trợ giúp đỡ họ nhằm đáp ứng các điều kiện tối thiểu về sinh hoạt và sản xuất hàng ngày.

5. Đề nghị mọi người dân nêu cao tinh thần phát giác và tố giác với ban thôn hoặc UBND xã đối với những người thực hiện không nghiêm túc trong điều trị và phòng chống dịch như;

- Tố giác những người đang điều trị F0 tại nhà mà vẫn đi ra ngoài gặp gỡ và tiếp xúc với người khác.

- Tố giác những người nhà có người đang điều trị F0 mà đi ra ngoài không đeo khẩu trang và tiếp xúc với nhiều người không giữ khoảng cách.

- Tố giác những người đang thực hiện cách ly mà không thực hiện đúng yêu cầu.

- Tố giác những người tự mua và tets xét nghiệm tại nhà mà đã dương tính với Sart Covi2 nhưng không khai báo.

Số điện thoại đường dây nóng tố giác là: 0911.470.868; 0904.520.949.

Ủy ban nhân dân xã giao Công an xã và tổ giám sát thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát những gia đình có người đang thực hiện cách ly và điều trị F0; và tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp thực hiện không đúng theo quy định.

Nơi nhận

- Đài truyền thanh xã (t/h)

- Các thôn; (t/h)

- Lưu VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hành

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa