Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
206
Tuần này:
13
Tháng này:
5722
Tất cả:
222504

Hướng dẫn cài đặt Smart Thanh Hoá và Bluezon phòng chống dịch Covid-19

Ngày 06/08/2020 17:12:15

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/HD-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 04 tháng 8 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Cài đặt ứng dụng Bluezon và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch covid - 19
trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện công văn số 1341/UBND-VHTT ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc hướng dẫn Cài đặt ứng dụng Bluezon và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

UBND xã Cẩm Ngọc hướng dẫn toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cài đặt như sau

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong và ngoài xã.

2. Hình thức: Cài đặt trên điện thoại di động thông minh.

3. Cách cài đặt:

- Đối với điện thoại di động hệ điều hành Androi và iOS; người dùng mở ứng dụng App CH Play hoặc Astore trên thiết bị; sau đó gõ tìm kiếm từ khoá Smart Thanh Hoá và Bluezon và chọn biểu tượng để cài đặt.

- Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

4. Cách sử dụng: Thường xuyên truy cập vào các ứng dụng trên để nắm bắt các thông tin về phòng chống dịch covid -19.

Vậy UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức; đảng viên và mỗi quần chúng nhân dân cần cài đặt các ứng dụng trên để tự phòng chống dịch bệnh covid cho mình và người thân.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT;
- Lưu HSVH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký

Bùi Văn Chương

Hướng dẫn cài đặt Smart Thanh Hoá và Bluezon phòng chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 06/08/2020 17:12:15 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/HD-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 04 tháng 8 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Cài đặt ứng dụng Bluezon và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch covid - 19
trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện công văn số 1341/UBND-VHTT ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc hướng dẫn Cài đặt ứng dụng Bluezon và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

UBND xã Cẩm Ngọc hướng dẫn toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cài đặt như sau

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong và ngoài xã.

2. Hình thức: Cài đặt trên điện thoại di động thông minh.

3. Cách cài đặt:

- Đối với điện thoại di động hệ điều hành Androi và iOS; người dùng mở ứng dụng App CH Play hoặc Astore trên thiết bị; sau đó gõ tìm kiếm từ khoá Smart Thanh Hoá và Bluezon và chọn biểu tượng để cài đặt.

- Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

4. Cách sử dụng: Thường xuyên truy cập vào các ứng dụng trên để nắm bắt các thông tin về phòng chống dịch covid -19.

Vậy UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức; đảng viên và mỗi quần chúng nhân dân cần cài đặt các ứng dụng trên để tự phòng chống dịch bệnh covid cho mình và người thân.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT;
- Lưu HSVH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký

Bùi Văn Chương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)