Truy cập

Hôm nay:
38
Hôm qua:
246
Tuần này:
1100
Tháng này:
515
Tất cả:
149966

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NTM

Ngày 18/09/2017 15:51:53

Thẩm định xã Cẩm Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thẩm định xã Cẩm Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2017xãCẩm Ngọc long trọng tổ chức đón đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa. Về dự Hội nghị có các thành viên Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh do đ/c Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Đại diện báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Về phía cấp huyện có đồng chí Phạm Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Viết Hoài – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện, Văn phòng điều phối NTM huyện; Về phía cấp xã có các đồng chí trong Trường trực Đảng ủy; HĐND, các đồng chí trong Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn 9 thôn, 3 nhà trường, trạm y tế, HTX dịch vụ và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Đoàn thẩm định đã đi thăm quan thực tế các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa khu thể thao thôn, các trường học, trạm y tế, khu quy hoạch... thuộc các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội; quốc phòng - An ninh.

Sau khi đi thăm quan thực tế Đoàn thẩm định về làm việc tại Hội trường. Tại hội nghị đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM, trưởng đoàn thẩm định chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc gồm các nội dung sau: Đoàn sẽ nghe báo cáokết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá; Ý kiến đại diện các sở, ngành; Ý kiến tiếp thu giải trình của trưởng Ban chỉ đạo chương trình XDNTM xã Cẩm Ngọc; Ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện Cẩm Thủy; Đoàn thẩm định bỏ phiếu đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công bố kết quả hoàn thành các tiêu chí và kết luận của đồng chí chủ tọa Hội nghị.


(Công tác chuẩn bị trước Hội nghị)

(Đ/c Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM, trưởng đoàn thẩm

định điều hành hội nghị).


(Đ/c Dương Văn Vân – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc – Trưởng ban quản lý xấy dựng NTM xã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí.)

Sau hơn 3 giờ làm việc Hội đồng đánh giá một cách khách quan trung thực đầy trách nhiệm các Sở, ngành đã bỏ phiếu công nhận xã Cẩm Ngọc hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; 16/16 sở, ngành công nhận xã Cẩm Ngọc hoàn thành chương trình xây dựng NTM;

Tuy nhiên để duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí các thành viên đoàn thẩm định; các sở, ngành đều có ý kiến đóng góp cho xã nhà và trên cơ sở đó chủ tọa Hội nghị - Trưởng đoàn thẩm định kết luận và chỉ đạo xã Cẩm Ngọc tiếp thu và nâng cao chất lượng của các tiêu chí hơn nữa như tiêu chí về y tế, môi trường và an toàn thực phẩm (trọng tâm là nước sạch và thực phẩm sạch); quan tâm hơn trong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện nay xã cần quan tâm phát triển hơn nữa tiêu chí thông tin và truyền thông áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng xây dựng chính quyền điện tử.

NGƯỜI DUYỆT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Đã duyệt ngày 18/9/2017

Bùi Văn Chương

NGƯỜI BIÊN TẬP

Quách Ngọc Hiếu

Một số hình ảnh tại hội nghị

Công tác chuẩn bị

Công tác tuyên truyền

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NTM

Đăng lúc: 18/09/2017 15:51:53 (GMT+7)

Thẩm định xã Cẩm Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thẩm định xã Cẩm Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2017xãCẩm Ngọc long trọng tổ chức đón đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa. Về dự Hội nghị có các thành viên Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh do đ/c Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Đại diện báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Về phía cấp huyện có đồng chí Phạm Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Viết Hoài – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện, Văn phòng điều phối NTM huyện; Về phía cấp xã có các đồng chí trong Trường trực Đảng ủy; HĐND, các đồng chí trong Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn 9 thôn, 3 nhà trường, trạm y tế, HTX dịch vụ và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Đoàn thẩm định đã đi thăm quan thực tế các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa khu thể thao thôn, các trường học, trạm y tế, khu quy hoạch... thuộc các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội; quốc phòng - An ninh.

Sau khi đi thăm quan thực tế Đoàn thẩm định về làm việc tại Hội trường. Tại hội nghị đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM, trưởng đoàn thẩm định chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc gồm các nội dung sau: Đoàn sẽ nghe báo cáokết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá; Ý kiến đại diện các sở, ngành; Ý kiến tiếp thu giải trình của trưởng Ban chỉ đạo chương trình XDNTM xã Cẩm Ngọc; Ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện Cẩm Thủy; Đoàn thẩm định bỏ phiếu đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công bố kết quả hoàn thành các tiêu chí và kết luận của đồng chí chủ tọa Hội nghị.


(Công tác chuẩn bị trước Hội nghị)

(Đ/c Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM, trưởng đoàn thẩm

định điều hành hội nghị).


(Đ/c Dương Văn Vân – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc – Trưởng ban quản lý xấy dựng NTM xã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí.)

Sau hơn 3 giờ làm việc Hội đồng đánh giá một cách khách quan trung thực đầy trách nhiệm các Sở, ngành đã bỏ phiếu công nhận xã Cẩm Ngọc hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; 16/16 sở, ngành công nhận xã Cẩm Ngọc hoàn thành chương trình xây dựng NTM;

Tuy nhiên để duy trì và nâng cao chất lượng của các tiêu chí các thành viên đoàn thẩm định; các sở, ngành đều có ý kiến đóng góp cho xã nhà và trên cơ sở đó chủ tọa Hội nghị - Trưởng đoàn thẩm định kết luận và chỉ đạo xã Cẩm Ngọc tiếp thu và nâng cao chất lượng của các tiêu chí hơn nữa như tiêu chí về y tế, môi trường và an toàn thực phẩm (trọng tâm là nước sạch và thực phẩm sạch); quan tâm hơn trong trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập hiện nay xã cần quan tâm phát triển hơn nữa tiêu chí thông tin và truyền thông áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng xây dựng chính quyền điện tử.

NGƯỜI DUYỆT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Đã duyệt ngày 18/9/2017

Bùi Văn Chương

NGƯỜI BIÊN TẬP

Quách Ngọc Hiếu

Một số hình ảnh tại hội nghị

Công tác chuẩn bị

Công tác tuyên truyền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)