Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
246
Tuần này:
1136
Tháng này:
551
Tất cả:
150002

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 19/07/2018 09:37:55

Text Box:  
(Đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp)
Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường xã Cẩm Ngọc, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, các nội dung của kỳ họp được diễn ra trong thời gian 1 ngày.

Về dự kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Huyện ủy viên - Chánh án tòa án nhân dân huyện - Cấp ủy chỉ đạo tại xã; Đồng chí Nguyễn Trung Thông – Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khoá XIX.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ, các vị đại biểu HĐND xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, các đồng chí cán bộ công chức xã, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo 03 nhà trường, trạm Y tế, HTX dịch vụ Cẩm Ngọc, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và đại diện cử tri của 9 thôn. Với tổng số đại biểu tham dự kỳ họp là 67 người.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo về tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; báo cáo về kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình và báo cáo thuyết minh của UBND về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2017; báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã của UBND xã và thông báo của MTTQ về tình hình nhân dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp; báo cáo thẩm định các báo cáo của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã.

Kỳ họp đã nghe Đ/c Nguyễn Trung Thông Đại biểu HĐND huyện – Chủ tịch HĐND xã khoá XIX báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện khóa XIX đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị của huyện vào ngày 05 và 06/7/2018.

Tại kỳ họp đã có 9 ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu và 03 ý kiến chất vấn trực tiếp của đại biểu tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã mời 2 đồng chí cán bộ chuyên môn và đồng chí Giám đốc HTX lên trả lời các chất vấn của đại biểu và các ý kiến của cử tri.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Chủ tịch UBND xã đã lên tiếp thu, giải trình và làm sáng tỏ các vấn đề mà cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm đồng thời thay mặt cho UBND xã đồng chí Chủ tịch đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Sau 01 ngày làm việc kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua 03 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019

2. Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2017.

3. Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Một số nội dung chủ yếu tại kỳ họp thứ 7 đã được HĐND xã xem xét quyết định:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VỀ KT-XH, ANQP 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018 thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIX, trong điều kiện nền kinh tế của đất nước nói chung, xã nhà đang từng bước phát triển, sản xuất kinh doanh đi vào ổn định; bên cạnh những thuận lợi vẫn còn có những khó khăn nhất định về thời tiết, giá cả các mặt hàng không ổn định… đã có những ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển KT – XH, QP – AN của địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đoàn kết, nỗ lực của nhân dân các dân tộc xã nhà nên tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2018 của xã nhà đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm chúng ta vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

Điều hành chỉ đạo sản xuất chưa nhạy bén và quyết liệt, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới ở một số thôn còn chậm, tổ chức thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM đạt chưa cao, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc chưa đạt kế hoạch, Công tác thu phương án và thu nợ chưa đạt chỉ tiêu, quản lý đất đai còn hạn chế, tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Hoạt động của ban vận động xây dựng đời sống văn hoá ở các thôn hiệu quả chưa cao, Chất lượng xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hóa chưa bền vững.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa được phát huy mạnh mẽ, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn còn các tệ nạn như: Trộm cắp, đánh bài ăn tiền, số lô, số đề…Ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông chưa tốt, vi phạm hành lang giao thông chưa được giải quyết triệt để.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

* Chỉ tiêu kinh tế.

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu: 1.894,5 tấn để cả năm đạt 3.700 tấn trở lên; Bình quân lương thực đầu người 222 kg; Thu nhập bình quân đầu người 17 triệu đồng; Thu nhập bình quân trên ha gieo trồng là 45 triệu đồng.

- Đàn trâu bò duy trì 1.065 con; Đàn lợn khôi phục tổng đàn 3000 trở lên con; Đàn dê duy trì 1.200 con; Gia cầm duy trì trên 60 nghìn con.

- Trồng rừng và chắm dặm rừng 28 ha.

- Xây dựng cơ bản: 20 tỷ đồng trong đó cả xây dựng trong nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động thành lập thêm 1-2 doanh nghiệp trở lên.

- Thu ngân sách 3.899.878.633 đồng. Chi ngân sách 4.016.047.900 đồng.

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phấn đấu đạt 30 tỷ đồng.

* Về văn hóa xã hội.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thêm 5% ( để cả năm đạt 90%).

- 9/9 làng 3 cơ quan đạt danh hiệu làng, cơ quan văn hóa; Tỷ lệ lao động được đào tạo 40 %, XKLD 30 lao động trở lên. Duy trì lệ hộ nghèo dưới 5 %. Phấn đấu 90 % số gia đình đạt gia đình văn hoá.

* Quốc phòng – An ninh: 9/9 làng không có tội phạm, 8/9 thôn không có tai tệ nạn xã hội. Quốc phòng phấn đấu vững mạnh, an ninh phấn đấu đạt khá.

3. Nhiệm vụ và giải pháp:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết HĐND đã đề ra 4 nhóm giải pháp gồm 17 nội dung trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo ( các nhóm giải pháp đã nêu cụ thể trong Nghị quyết )

II. NHIỆM VỤ MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

6 tháng đầu năm 2018 HĐND xã đã từng bước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, các hoạt động của HĐND xã đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tiến bộ, HĐND đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường kỳ và 01 kỳ họp bất thường để Nghị quyết về việc sáp nhập thành lập thôn mới theo Thông tư số 09/2017/TT - BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội Vụ, các hoạt động của đại biểu từng bước được nâng lên.

- Thường trực HĐND xã đã phối hợp tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện và xã, tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch đã đề ra, tham mưu và chuẩn bị chu đáo các nội dung cho các hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với Thường trực Đảng ủy, UBND và UB MTTQ xã, tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm

- Hoạt động giám của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đối với các đơn vị và các bộ phận của UBND từng bước được nâng lên, trong 6 tháng đầu năm 2018 Thường trực cùng với các ban của HĐND đã tổ chức giám sát được 6 cuộc tại 6 đơn vị đã về đích nông thôn mới. Từ đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế của các đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện giữ vững và nâng cáo các tiêu chí xây dựng NTM, chỉ ra những điểm còn yếu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND đối với các trưởng thôn, các bộ phận chuyên môn của UBND xã.

III. BÁO CÁO CỦA UBMTTQ XÃ VỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA CỬ TRI:

HĐND xã ghi nhận sự phối hợp của UB MTTQ xã trong việc tổ chức các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri theo quy định của Pháp luật. Mặt trận cũng đã tham gia vận động nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, UB MTTQ xã đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp để kỳ họp thảo luận, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHOÁ XIX.

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thủ tục theo quy định của Pháp luật, kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và có nhiều đổi mới. Các báo cáo, các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn nhưng đầy đủ và xúc tích. Các ý kiến được sàng lọc kỹ, lựa chọn những vấn đề bức xúc để trình tại kỳ họp. Việc trả lời, giải trình đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và có trọng tâm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt đúng với nội dung, kế hoạch và dự kiến thời gian.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy xã, Sự cố gắng của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND xã, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UB MTTQ, các đoàn thể và sự tích cực tham mưu, phục vụ của các bộ phận, các cá nhân của HĐND – UBND cùng với sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của cử tri trên toàn xã.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 7 xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(Đ/c Dương Văn Vân – Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm tại kỳ họp)

(Bà Lê Thị Liên – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo của UB MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị, đề xuất của cử tri)

(Đại biểu HĐND xã phát biểu thảo luận tại kỳ họp)

(Công chức xã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp)

Nguồn: HĐND xã

Ảnh và biên tập: Ngọc Hiếu

KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đăng lúc: 19/07/2018 09:37:55 (GMT+7)

Text Box:  
(Đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp)
Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường xã Cẩm Ngọc, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, các nội dung của kỳ họp được diễn ra trong thời gian 1 ngày.

Về dự kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Huyện ủy viên - Chánh án tòa án nhân dân huyện - Cấp ủy chỉ đạo tại xã; Đồng chí Nguyễn Trung Thông – Đại biểu HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khoá XIX.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ, các vị đại biểu HĐND xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, các đồng chí cán bộ công chức xã, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo 03 nhà trường, trạm Y tế, HTX dịch vụ Cẩm Ngọc, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và đại diện cử tri của 9 thôn. Với tổng số đại biểu tham dự kỳ họp là 67 người.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo về tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; báo cáo về kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình và báo cáo thuyết minh của UBND về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2017; báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã của UBND xã và thông báo của MTTQ về tình hình nhân dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp; báo cáo thẩm định các báo cáo của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã.

Kỳ họp đã nghe Đ/c Nguyễn Trung Thông Đại biểu HĐND huyện – Chủ tịch HĐND xã khoá XIX báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện khóa XIX đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị của huyện vào ngày 05 và 06/7/2018.

Tại kỳ họp đã có 9 ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu và 03 ý kiến chất vấn trực tiếp của đại biểu tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã mời 2 đồng chí cán bộ chuyên môn và đồng chí Giám đốc HTX lên trả lời các chất vấn của đại biểu và các ý kiến của cử tri.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Chủ tịch UBND xã đã lên tiếp thu, giải trình và làm sáng tỏ các vấn đề mà cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm đồng thời thay mặt cho UBND xã đồng chí Chủ tịch đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Sau 01 ngày làm việc kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua 03 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019

2. Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2017.

3. Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

Một số nội dung chủ yếu tại kỳ họp thứ 7 đã được HĐND xã xem xét quyết định:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VỀ KT-XH, ANQP 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018 thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIX, trong điều kiện nền kinh tế của đất nước nói chung, xã nhà đang từng bước phát triển, sản xuất kinh doanh đi vào ổn định; bên cạnh những thuận lợi vẫn còn có những khó khăn nhất định về thời tiết, giá cả các mặt hàng không ổn định… đã có những ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển KT – XH, QP – AN của địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đoàn kết, nỗ lực của nhân dân các dân tộc xã nhà nên tình hình KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm 2018 của xã nhà đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm chúng ta vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

Điều hành chỉ đạo sản xuất chưa nhạy bén và quyết liệt, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới ở một số thôn còn chậm, tổ chức thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM đạt chưa cao, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc chưa đạt kế hoạch, Công tác thu phương án và thu nợ chưa đạt chỉ tiêu, quản lý đất đai còn hạn chế, tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Hoạt động của ban vận động xây dựng đời sống văn hoá ở các thôn hiệu quả chưa cao, Chất lượng xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hóa chưa bền vững.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân chưa được phát huy mạnh mẽ, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn còn các tệ nạn như: Trộm cắp, đánh bài ăn tiền, số lô, số đề…Ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông chưa tốt, vi phạm hành lang giao thông chưa được giải quyết triệt để.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

* Chỉ tiêu kinh tế.

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu: 1.894,5 tấn để cả năm đạt 3.700 tấn trở lên; Bình quân lương thực đầu người 222 kg; Thu nhập bình quân đầu người 17 triệu đồng; Thu nhập bình quân trên ha gieo trồng là 45 triệu đồng.

- Đàn trâu bò duy trì 1.065 con; Đàn lợn khôi phục tổng đàn 3000 trở lên con; Đàn dê duy trì 1.200 con; Gia cầm duy trì trên 60 nghìn con.

- Trồng rừng và chắm dặm rừng 28 ha.

- Xây dựng cơ bản: 20 tỷ đồng trong đó cả xây dựng trong nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động thành lập thêm 1-2 doanh nghiệp trở lên.

- Thu ngân sách 3.899.878.633 đồng. Chi ngân sách 4.016.047.900 đồng.

- Giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phấn đấu đạt 30 tỷ đồng.

* Về văn hóa xã hội.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thêm 5% ( để cả năm đạt 90%).

- 9/9 làng 3 cơ quan đạt danh hiệu làng, cơ quan văn hóa; Tỷ lệ lao động được đào tạo 40 %, XKLD 30 lao động trở lên. Duy trì lệ hộ nghèo dưới 5 %. Phấn đấu 90 % số gia đình đạt gia đình văn hoá.

* Quốc phòng – An ninh: 9/9 làng không có tội phạm, 8/9 thôn không có tai tệ nạn xã hội. Quốc phòng phấn đấu vững mạnh, an ninh phấn đấu đạt khá.

3. Nhiệm vụ và giải pháp:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết HĐND đã đề ra 4 nhóm giải pháp gồm 17 nội dung trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo ( các nhóm giải pháp đã nêu cụ thể trong Nghị quyết )

II. NHIỆM VỤ MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

6 tháng đầu năm 2018 HĐND xã đã từng bước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, các hoạt động của HĐND xã đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tiến bộ, HĐND đã tổ chức thành công 2 kỳ họp thường kỳ và 01 kỳ họp bất thường để Nghị quyết về việc sáp nhập thành lập thôn mới theo Thông tư số 09/2017/TT - BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội Vụ, các hoạt động của đại biểu từng bước được nâng lên.

- Thường trực HĐND xã đã phối hợp tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện và xã, tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch đã đề ra, tham mưu và chuẩn bị chu đáo các nội dung cho các hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với Thường trực Đảng ủy, UBND và UB MTTQ xã, tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm

- Hoạt động giám của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đối với các đơn vị và các bộ phận của UBND từng bước được nâng lên, trong 6 tháng đầu năm 2018 Thường trực cùng với các ban của HĐND đã tổ chức giám sát được 6 cuộc tại 6 đơn vị đã về đích nông thôn mới. Từ đó đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế của các đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện giữ vững và nâng cáo các tiêu chí xây dựng NTM, chỉ ra những điểm còn yếu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND đối với các trưởng thôn, các bộ phận chuyên môn của UBND xã.

III. BÁO CÁO CỦA UBMTTQ XÃ VỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA CỬ TRI:

HĐND xã ghi nhận sự phối hợp của UB MTTQ xã trong việc tổ chức các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri theo quy định của Pháp luật. Mặt trận cũng đã tham gia vận động nhân dân hưởng ứng tích cực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, UB MTTQ xã đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp để kỳ họp thảo luận, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ KHOÁ XIX.

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thủ tục theo quy định của Pháp luật, kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và có nhiều đổi mới. Các báo cáo, các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn nhưng đầy đủ và xúc tích. Các ý kiến được sàng lọc kỹ, lựa chọn những vấn đề bức xúc để trình tại kỳ họp. Việc trả lời, giải trình đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và có trọng tâm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học và linh hoạt đúng với nội dung, kế hoạch và dự kiến thời gian.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Đảng ủy xã, Sự cố gắng của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND xã, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UB MTTQ, các đoàn thể và sự tích cực tham mưu, phục vụ của các bộ phận, các cá nhân của HĐND – UBND cùng với sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của cử tri trên toàn xã.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ 7 xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(Đ/c Dương Văn Vân – Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm tại kỳ họp)

(Bà Lê Thị Liên – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo của UB MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị, đề xuất của cử tri)

(Đại biểu HĐND xã phát biểu thảo luận tại kỳ họp)

(Công chức xã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp)

Nguồn: HĐND xã

Ảnh và biên tập: Ngọc Hiếu