Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
206
Tuần này:
27
Tháng này:
5736
Tất cả:
222518

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 06/08/2020 17:07:17

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/TB-BCĐ

Cẩm Ngọc, ngày 03 tháng 8 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn xã trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 1338/UBND-VHTT ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, huyện và xã, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội. Chủ tịch UBND xã -Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã yêu cầu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn xã, Mặt trận các đoàn thể xã; các cấp uỷ, ban thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đối với các cấp uỷ, ban thôn.

- Tổ giám sát về công tác phòng chống dịch Covid tại thôn do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo về tình hình về người từ nơi khác đến thôn mà có nghi vấn từ vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch về để kịp thời xác minh.

- Tuyên truyền rộng rãi để để con em của thôn đi làm việc nơi khác nếu trở về quê, đặc biệt là những người đi làm việc tại các vùng có dịch ở trong nước và làm việc ở nước ngoài theo đường tiểu ngạch, thì phải khai báo lịch trình đi lại với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

Tuyên truyền rộng rãi để người dân đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,..

2. Đối với nhân dân trong xã.

Tiếp tục tải ứng dụng NCOVI về máy điện thoại di động và thực hiện theo dõi sức khỏe hàng ngày trên ứng dụng NCOVI. Tải ứng dụng Bluzon về máy điện thoại di động để thực hiện khai báo theo hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như khuyến cáo của Bộ y tế cũng như hướng dẫn của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid 19, như đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,..tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Đối với những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng ngày từ ngày 01-7-2020 và các vùng dịch khác trong nước thì cần chủ động khai báo với Trưởng thôn và trạm y tế xã để để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn.

Đối vơi người trở về từ vùng dịch mà đang phải cách ly tại nhà, cần phải khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng NCOVI và thực hiện tốt các quy định cách ly tại nhà theo hướng dẫn trên ứng dụng NCOVI. Bên cạnh đó, không nên tiếp xúc với nhiều người tại cộng đồng, người nhà có người bị cách ly cũng không nên tiếp xúc với nhiều người tại cộng đồng trong thời gian người thân trong gia đình đang thực hiện cách ly.

Trên đây là các nội dung phòng chống dịch bệnh covid 19 trong tình hình hiện nay, rất mong các cấp uỷ, ban thôn và toàn thể nhân dân trong xã cần quan tâm thực hiện để đảm bảo sức khoẻ cho chính mình và người thân trong gia đình và cộng đồng.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Bùi Văn Chương

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Đăng lúc: 06/08/2020 17:07:17 (GMT+7)

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/TB-BCĐ

Cẩm Ngọc, ngày 03 tháng 8 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn xã trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 1338/UBND-VHTT ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, huyện và xã, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội. Chủ tịch UBND xã -Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã yêu cầu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn xã, Mặt trận các đoàn thể xã; các cấp uỷ, ban thôn và toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đối với các cấp uỷ, ban thôn.

- Tổ giám sát về công tác phòng chống dịch Covid tại thôn do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo về tình hình về người từ nơi khác đến thôn mà có nghi vấn từ vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch về để kịp thời xác minh.

- Tuyên truyền rộng rãi để để con em của thôn đi làm việc nơi khác nếu trở về quê, đặc biệt là những người đi làm việc tại các vùng có dịch ở trong nước và làm việc ở nước ngoài theo đường tiểu ngạch, thì phải khai báo lịch trình đi lại với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

Tuyên truyền rộng rãi để người dân đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,..

2. Đối với nhân dân trong xã.

Tiếp tục tải ứng dụng NCOVI về máy điện thoại di động và thực hiện theo dõi sức khỏe hàng ngày trên ứng dụng NCOVI. Tải ứng dụng Bluzon về máy điện thoại di động để thực hiện khai báo theo hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như khuyến cáo của Bộ y tế cũng như hướng dẫn của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid 19, như đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,..tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Đối với những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng ngày từ ngày 01-7-2020 và các vùng dịch khác trong nước thì cần chủ động khai báo với Trưởng thôn và trạm y tế xã để để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn.

Đối vơi người trở về từ vùng dịch mà đang phải cách ly tại nhà, cần phải khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng NCOVI và thực hiện tốt các quy định cách ly tại nhà theo hướng dẫn trên ứng dụng NCOVI. Bên cạnh đó, không nên tiếp xúc với nhiều người tại cộng đồng, người nhà có người bị cách ly cũng không nên tiếp xúc với nhiều người tại cộng đồng trong thời gian người thân trong gia đình đang thực hiện cách ly.

Trên đây là các nội dung phòng chống dịch bệnh covid 19 trong tình hình hiện nay, rất mong các cấp uỷ, ban thôn và toàn thể nhân dân trong xã cần quan tâm thực hiện để đảm bảo sức khoẻ cho chính mình và người thân trong gia đình và cộng đồng.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Bùi Văn Chương

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)