Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
423
Tuần này:
743
Tháng này:
7330
Tất cả:
164791

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 10 NGÀY 19/4/2020 CỦA UBND TỈNH THANH HOÁ

Ngày 21/04/2020 09:25:42

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 20 tháng 4 năm 2020THÔNG BÁO
Về việc thực hiện công điện số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi:

- Cấp ủy các thôn
- Th trưởng các cơ quan trường hc, y tế.

Thực hiện công điện số 10/ CĐ - UBND ngày 19 tháng 4 năm 2020của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho các thôn, cơ quan một số nội dung sau:
1. Trưởng các thôn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 10/ CĐ - UBND ngày 19 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá.
2. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của nghành và phòng giáo dục.
Đối với trường THCS Cẩm Ngọc tổ chức cho học sinh đi học trở lại vào sáng 21/4/ 2020 đề nghị nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:Khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trong quá trình học tập tại trường.
3. Đối với học sinh Mầm non và tiểu học tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
4. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế ( Như: Phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ…)
Vậy ủy ban nhân dân xã Cẩm Ngọc thông báo cho các thôn, cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện thông báo này .Nơi nhận:
- TT Đảngủy, HĐND,(b/c);
- MTTQ các đoàn thể
- Các thôn, cơ quan, DN;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Bùi Văn Chương


BÀI TRUYỀN THÔNG

Thực hiện công văn 673 ngày 20/4/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ
về việc thực hiện Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 19/4/2020
của UBND tỉnh Thanh Hoá

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã:

Để bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 19/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành công điện khẩn số 10 và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho học sinh các trường: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 21/4/2020 nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,...). Đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2. Đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh hoạt động trở lại từ 00 giờ ngày 20/4/2020 nhưng các phương tiện phải được khử trùng sau mỗi lần đón, trả khách, không chở quá 50% số ghế quy định (đối với xe dưới 40 chỗ ngồi) và không được chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ ngồi. Tiếp tục ngừng hoạt động các tuyến vận tải khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

3. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụcắt tóc, gội đầuvới điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ,...).

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung nêu trên; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm đăng quyền.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Thực hiện công văn chỉ đạo số số 673/ ngày 20/4/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc thực hiện Công điện số 10 ngày 19/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá; thông báo số 09 ngày 20/4/2020 của UBND xã Cẩm Ngọc.
Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 xã Cẩm Ngọc đề nghị các cấp uỷ, ban thôn, tổ giám sát phòng chống dịch tại thôn và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung phòng chống dịch Covid 19 như sau:

I. Đối với Cấp uỷ, ban thôn, tổ giám sát thôn.

1. Tổ chức tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các nội dung theo công điện số 09 ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/4/2020.

2. Tuyên truyền để con em của thôn là học sinh các trường: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 21/4/2020. Đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

3. Tiếp tục chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng.

4. Tuyên truyền để nhân dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo); thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện giãn cách trên 2m khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng; thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

5. Chỉ đạo dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

6. Chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, giải trí tại các điểm công cộng, các dịch vụ thể thao trong nhà, dịch vụ tham quan du lịch tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Riêng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người.

7. Nắm bắt tình hình các gia đình sắp tổ chức sự kiện cưới hỏi để tổ chức vận động các gia đình nên hoãn tổ chức trong dịp này; đối với việc tang thì không nên làm cỗ cho đông người sinh hoạt.

8. Tăng cường cập nhật về tình hình người từ nơi khác đến thôn mà có nghi vấn từ vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch về để kịp thời xác minh đảm bảo công tác phòng dịch.

9. Tuyên truyền rộng rãi để con em của thôn đang đi lao động, học tập ở nơi khác nếu trở về quê trong dịp này thì phải khai báo lịch trình đi lại đối với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

10. Tăng cường tổ chức kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khi hoạt động trở lại là Cắt tóc, Gội đầu; phải thực hiện đầy đủ điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ,...).

11. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc dừng hoạt động của các hoạt động kinh doanh buộc phải dừng trong thời gian này đến khi có thông báo trở lại theo Công điện Chỉ thị số 09 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh là: karaoke, massage, spa, gym, thể thao, khiêu vũ, yoga, internet, giải khát cà phê, trà chanh, trà đá, giải khát vỉa hè và các dịch vụ tập trung nơi đông người có nguy cơ lây lân dịch bệnh; Nếu phát hiện các hộ kinh doanh cố tình không dừng hoạt động theo quy định thì báo cáo Ban công an xã để tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Các dịch vụ khác ngoài dịch vụ trên được phép hoạt động nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch.

II. Đối với nhân dân trong toàn xã

Đề nghị toàn thể nhân dân trong xã thực hiện tốt các nội dung giãn cách xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh gồm những nội dung sau:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài, thì luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên phải rửa tay bằng xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mành.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và cập nhật tình hình sức khởe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

6. Trong thời gian này, không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh.

7. Nhắc nhở con em đang đi lao động nơi khác nếu trở về quê trong dịp này thì gặp Trưởng thôn để khai báo lịch trình di chuyển và đến trạm y tế xã khai báo y tế nhằm đảm bảo việc phòng dịch.

8. Đối với các công dân đang lao động, hoặc học tập ở nơi khác, nếu trở về quê trong dịp này, cần phải thực hiện nghiêm việc khai báo với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

9. Trong dịp này nhân dân không nên tổ chức sinh hoạt ẩm thực tập trung đông người; đặc biệt là trong việc cưới, nên hoãn lại chờ đến khi dập dịch xong hãy tổ chức; đối với người được mời dự tiệc cưới, chỉ nên gửi quà mừng nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng dịch.
Trong việc tang lễ thì chỉ nên sinh hoạt ẩm thực trong phạm vi gia đình, dòng họ, nhưng cũng không nên quá 20 người và phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

10. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, gọn gàng. Chủ động mua sắm nước rửa tay sát khuẩn, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại gia đình để phòng dịch.

11. Khi tiếp nhận các thông tin về dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là tin truyền miệng, tin trên mạng xã hội cần phải xác định, kiểm chứng về nội dung tin thật chính xác; không phát tán, chia sẻ trên mạng xã hội các nội dung tin chưa được kiểm chứng; tránh gây ảnh hưởng và gây xôn xao dư luận. Vì theo thông tin phát đi từ Bộ Công an. Từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, trên không gian mạng đã có rất nhiều tin bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đến nay đã xác minh, làm việc với hơn 654 trường hợp đưa tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 đối tượng.

Vì sức khỏe của chính bản thân, người thân và cộng đồng; Toàn dân tích cực hưởng ứng các phong trào phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh covid 19.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh;
- Lưu HS.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Bùi Văn Chương
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 10 NGÀY 19/4/2020 CỦA UBND TỈNH THANH HOÁ

Đăng lúc: 21/04/2020 09:25:42 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM NGỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/TB-UBND

Cẩm Ngọc, ngày 20 tháng 4 năm 2020THÔNG BÁO
Về việc thực hiện công điện số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi:

- Cấp ủy các thôn
- Th trưởng các cơ quan trường hc, y tế.

Thực hiện công điện số 10/ CĐ - UBND ngày 19 tháng 4 năm 2020của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho các thôn, cơ quan một số nội dung sau:
1. Trưởng các thôn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 10/ CĐ - UBND ngày 19 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá.
2. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của nghành và phòng giáo dục.
Đối với trường THCS Cẩm Ngọc tổ chức cho học sinh đi học trở lại vào sáng 21/4/ 2020 đề nghị nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:Khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trong quá trình học tập tại trường.
3. Đối với học sinh Mầm non và tiểu học tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
4. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế ( Như: Phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ…)
Vậy ủy ban nhân dân xã Cẩm Ngọc thông báo cho các thôn, cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện thông báo này .Nơi nhận:
- TT Đảngủy, HĐND,(b/c);
- MTTQ các đoàn thể
- Các thôn, cơ quan, DN;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Bùi Văn Chương


BÀI TRUYỀN THÔNG

Thực hiện công văn 673 ngày 20/4/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ
về việc thực hiện Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 19/4/2020
của UBND tỉnh Thanh Hoá

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã:

Để bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 19/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành công điện khẩn số 10 và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho học sinh các trường: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 21/4/2020 nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,...). Đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

2. Đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh hoạt động trở lại từ 00 giờ ngày 20/4/2020 nhưng các phương tiện phải được khử trùng sau mỗi lần đón, trả khách, không chở quá 50% số ghế quy định (đối với xe dưới 40 chỗ ngồi) và không được chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ ngồi. Tiếp tục ngừng hoạt động các tuyến vận tải khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

3. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụcắt tóc, gội đầuvới điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ,...).

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung nêu trên; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm đăng quyền.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Thực hiện công văn chỉ đạo số số 673/ ngày 20/4/2020 của UBND huyện Cẩm Thuỷ về việc thực hiện Công điện số 10 ngày 19/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá; thông báo số 09 ngày 20/4/2020 của UBND xã Cẩm Ngọc.
Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 xã Cẩm Ngọc đề nghị các cấp uỷ, ban thôn, tổ giám sát phòng chống dịch tại thôn và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung phòng chống dịch Covid 19 như sau:

I. Đối với Cấp uỷ, ban thôn, tổ giám sát thôn.

1. Tổ chức tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt các nội dung theo công điện số 09 ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/4/2020.

2. Tuyên truyền để con em của thôn là học sinh các trường: Trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 21/4/2020. Đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

3. Tiếp tục chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng.

4. Tuyên truyền để nhân dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện (trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo); thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện giãn cách trên 2m khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng; thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

5. Chỉ đạo dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

6. Chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, giải trí tại các điểm công cộng, các dịch vụ thể thao trong nhà, dịch vụ tham quan du lịch tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Riêng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người.

7. Nắm bắt tình hình các gia đình sắp tổ chức sự kiện cưới hỏi để tổ chức vận động các gia đình nên hoãn tổ chức trong dịp này; đối với việc tang thì không nên làm cỗ cho đông người sinh hoạt.

8. Tăng cường cập nhật về tình hình người từ nơi khác đến thôn mà có nghi vấn từ vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch về để kịp thời xác minh đảm bảo công tác phòng dịch.

9. Tuyên truyền rộng rãi để con em của thôn đang đi lao động, học tập ở nơi khác nếu trở về quê trong dịp này thì phải khai báo lịch trình đi lại đối với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

10. Tăng cường tổ chức kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khi hoạt động trở lại là Cắt tóc, Gội đầu; phải thực hiện đầy đủ điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 02 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ,...).

11. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc dừng hoạt động của các hoạt động kinh doanh buộc phải dừng trong thời gian này đến khi có thông báo trở lại theo Công điện Chỉ thị số 09 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh là: karaoke, massage, spa, gym, thể thao, khiêu vũ, yoga, internet, giải khát cà phê, trà chanh, trà đá, giải khát vỉa hè và các dịch vụ tập trung nơi đông người có nguy cơ lây lân dịch bệnh; Nếu phát hiện các hộ kinh doanh cố tình không dừng hoạt động theo quy định thì báo cáo Ban công an xã để tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Các dịch vụ khác ngoài dịch vụ trên được phép hoạt động nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch.

II. Đối với nhân dân trong toàn xã

Đề nghị toàn thể nhân dân trong xã thực hiện tốt các nội dung giãn cách xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh gồm những nội dung sau:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài, thì luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên phải rửa tay bằng xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mành.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và cập nhật tình hình sức khởe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

6. Trong thời gian này, không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh.

7. Nhắc nhở con em đang đi lao động nơi khác nếu trở về quê trong dịp này thì gặp Trưởng thôn để khai báo lịch trình di chuyển và đến trạm y tế xã khai báo y tế nhằm đảm bảo việc phòng dịch.

8. Đối với các công dân đang lao động, hoặc học tập ở nơi khác, nếu trở về quê trong dịp này, cần phải thực hiện nghiêm việc khai báo với trưởng thôn và đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

9. Trong dịp này nhân dân không nên tổ chức sinh hoạt ẩm thực tập trung đông người; đặc biệt là trong việc cưới, nên hoãn lại chờ đến khi dập dịch xong hãy tổ chức; đối với người được mời dự tiệc cưới, chỉ nên gửi quà mừng nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng dịch.
Trong việc tang lễ thì chỉ nên sinh hoạt ẩm thực trong phạm vi gia đình, dòng họ, nhưng cũng không nên quá 20 người và phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

10. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, gọn gàng. Chủ động mua sắm nước rửa tay sát khuẩn, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại gia đình để phòng dịch.

11. Khi tiếp nhận các thông tin về dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là tin truyền miệng, tin trên mạng xã hội cần phải xác định, kiểm chứng về nội dung tin thật chính xác; không phát tán, chia sẻ trên mạng xã hội các nội dung tin chưa được kiểm chứng; tránh gây ảnh hưởng và gây xôn xao dư luận. Vì theo thông tin phát đi từ Bộ Công an. Từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 đến nay, trên không gian mạng đã có rất nhiều tin bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đến nay đã xác minh, làm việc với hơn 654 trường hợp đưa tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 đối tượng.

Vì sức khỏe của chính bản thân, người thân và cộng đồng; Toàn dân tích cực hưởng ứng các phong trào phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh covid 19.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh;
- Lưu HS.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Bùi Văn Chương
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)