Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
206
Tuần này:
34
Tháng này:
5743
Tất cả:
222525

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020

Ngày 30/06/2020 15:39:57

UBND XÃ CẨM NGỌC
BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Ngọc, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/202

Kính thưa quý vị và toàn thể nhân dân trong xã!

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình.Bác Hồkhẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Theo lời Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam.

Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ.

Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 là “Bình an - Hạnh phúc” với các thông điệp là:

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc.

+ Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

+ Hãy thêm lời nói ngọt ngào. Bớt đi hờn giận nhà nào chẳng vui.

+ Bạo lực với thành viên khác trong gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Thực hiện bình đẳng trong gia đình là góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

+ Hãy để tình yêu thương sưởi ấm các gia đình.

+ Tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và lòng hiếu kính của con cháu là hạnh

phúc của mỗi gia đình.

+ Thực hiện bình đẳng giới trong mỗi gia đình là xây dựng xã hội văn minh,tiến bộ.

Từ các thông điệp như trên đều nhằm mục đích nhắc nhở mỗi người chung ta phải biết nâng niu mái ấm gia đình. Vì Gia đình là nơi lưu giữ tình yêu thương và niềm tin giữa các thế hệ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

( Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Nguyễn Đăng Quyền

Một số hình ảnh tuyên truyền tại xã

IMG_20200630_151156.jpg

IMG_20200626_072024.jpg

Ảnh và biên tập: Ngọc Hiếu

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020

Đăng lúc: 30/06/2020 15:39:57 (GMT+7)

UBND XÃ CẨM NGỌC
BCĐ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Ngọc, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/202

Kính thưa quý vị và toàn thể nhân dân trong xã!

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình.Bác Hồkhẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Theo lời Bác, ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam.Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam.

Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Ngày Gia đình Việt Nam là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ.

Chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 là “Bình an - Hạnh phúc” với các thông điệp là:

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc.

+ Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

+ Hãy thêm lời nói ngọt ngào. Bớt đi hờn giận nhà nào chẳng vui.

+ Bạo lực với thành viên khác trong gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Thực hiện bình đẳng trong gia đình là góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

+ Hãy để tình yêu thương sưởi ấm các gia đình.

+ Tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và lòng hiếu kính của con cháu là hạnh

phúc của mỗi gia đình.

+ Thực hiện bình đẳng giới trong mỗi gia đình là xây dựng xã hội văn minh,tiến bộ.

Từ các thông điệp như trên đều nhằm mục đích nhắc nhở mỗi người chung ta phải biết nâng niu mái ấm gia đình. Vì Gia đình là nơi lưu giữ tình yêu thương và niềm tin giữa các thế hệ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

( Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Nguyễn Đăng Quyền

Một số hình ảnh tuyên truyền tại xã

IMG_20200630_151156.jpg

IMG_20200626_072024.jpg

Ảnh và biên tập: Ngọc Hiếu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)