Văn bản của xã

Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
526897

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2022

Ngày 22/04/2022 09:22:51

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 16/3/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Hướng dẫn số 12/HD-TTVHTTDL, ngày 12/4/2022 của Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy về tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;
UBND xã Cẩm Ngọc đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 và báo cáo kết quả đạt được như sau:
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 bằng việc làm cụ thể, như tổ chức ngày hội cho các học sinh đọc sách tại thư viện nhà trường
- Tại các thôn: Các thôn đã trú trọng quét dọn tú sách pháp luật, tuyên truyền để mọi người nắm bắt và mở cửa hội trường nhà văn hóa để nhân dân đến đọc sách.
ẩm Thủy về tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;

(Một số hình ảnh trong tổ chức các hoạt động)

z3348482315316_232435d7c5ee9fa0f747841a37fb8990.jpg

29550329_2057096024567228_1419558555_n.jpg

z3348482321141_0f146be0a957ed6aa581db23c4d06cb1.jpg

z3348482324058_68a5ae227173540712a96194c6dfc032.jpg

z3348482327861_07272c34c7f7e2328b944e3da546cc8d.jpg

z3348482332599_2425423c70f605173ec2eee0ad8c92f7.jpg

z3348482333161_655a91c0a573a125804ea0e25dc96af9.jpg

z3348482336371_0596ca5a4fa436613fe2676c44be1199.jpg

z3348482345024_8c863350b0911d79567c1db4f81797de.jpg

z3348482345441_eb24e42e02f1b25ebe3605ba9b350d2a.jpg

z3348482348763_239c76596d28d19599d80a1930886dfc.jpg

z3348803963099_3f57c2012923ee4bdf3b6428d43fbd35.jpg

z3348804228941_86f45037ad35c18160a78f5b1ae831bb.jpg

z3348804377577_254bdf40bf54306e685640d0c970b4bb.jpg

z3348804381291_3d7573dbd1fc749e60a78668e1fecccb.jpg

z3348804387129_9ff15d426dd8f6f72816249c59c14d81.jpg

z3348804406784_394aec79722499c0569b9eb9626dd0aa.jpg

z3348804411147_d28eeabbdf36afdb54b4c00225a584aa.jpg


Biên tập; Ngọc Hiếu
ảnh: Trường Tiểu học, THCS


Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2022

Đăng lúc: 22/04/2022 09:22:51 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 16/3/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Hướng dẫn số 12/HD-TTVHTTDL, ngày 12/4/2022 của Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy về tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;
UBND xã Cẩm Ngọc đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 và báo cáo kết quả đạt được như sau:
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 bằng việc làm cụ thể, như tổ chức ngày hội cho các học sinh đọc sách tại thư viện nhà trường
- Tại các thôn: Các thôn đã trú trọng quét dọn tú sách pháp luật, tuyên truyền để mọi người nắm bắt và mở cửa hội trường nhà văn hóa để nhân dân đến đọc sách.
ẩm Thủy về tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;

(Một số hình ảnh trong tổ chức các hoạt động)

z3348482315316_232435d7c5ee9fa0f747841a37fb8990.jpg

29550329_2057096024567228_1419558555_n.jpg

z3348482321141_0f146be0a957ed6aa581db23c4d06cb1.jpg

z3348482324058_68a5ae227173540712a96194c6dfc032.jpg

z3348482327861_07272c34c7f7e2328b944e3da546cc8d.jpg

z3348482332599_2425423c70f605173ec2eee0ad8c92f7.jpg

z3348482333161_655a91c0a573a125804ea0e25dc96af9.jpg

z3348482336371_0596ca5a4fa436613fe2676c44be1199.jpg

z3348482345024_8c863350b0911d79567c1db4f81797de.jpg

z3348482345441_eb24e42e02f1b25ebe3605ba9b350d2a.jpg

z3348482348763_239c76596d28d19599d80a1930886dfc.jpg

z3348803963099_3f57c2012923ee4bdf3b6428d43fbd35.jpg

z3348804228941_86f45037ad35c18160a78f5b1ae831bb.jpg

z3348804377577_254bdf40bf54306e685640d0c970b4bb.jpg

z3348804381291_3d7573dbd1fc749e60a78668e1fecccb.jpg

z3348804387129_9ff15d426dd8f6f72816249c59c14d81.jpg

z3348804406784_394aec79722499c0569b9eb9626dd0aa.jpg

z3348804411147_d28eeabbdf36afdb54b4c00225a584aa.jpg


Biên tập; Ngọc Hiếu
ảnh: Trường Tiểu học, THCS


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa