Truy cập

Hôm nay:
116
Hôm qua:
181
Tuần này:
116
Tháng này:
3688
Tất cả:
95182

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM NGỌC TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 - 2018.

Ngày 03/10/2017 09:48:17

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM NGỌC TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 - 2018.


Nhằm thúc đẩy hoạt động của trung tâm HTCĐ xã, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017,sáng ngày 3/10/2017. Tại hội trường xã, Trung tâm HTCĐ xã Cẩm Ngọc, UBND xã Cẩm Ngọc, phối hợpvới Trung tâm HTCĐ xã tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đờinăm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học đối với TTHTCĐ xã.

Tham dự lễ khai giảng có đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Quách Lục Bình – Phó bí thư Đảng ủy; Đ/c Dương Văn Vân – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Giám đốc HTCĐ xã, các đ/c trong Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng,các đ/c trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức cơ quan xã, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, chi hội trưởng hội khuyến học thôn và các học viên là quần chúng nhân dân trong xã.

Thay mặt ban quản lý trung tâm, đ/c Dương Văn Vân – Chủ tịch UBND – Giám đốc HTCĐ xã khai mạc và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 – 2018.

(Đ/c Dương Văn Vân – Khai mạc

và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017 – 2018)

Thay mặt Ban giám đốc, đ/c Nguyễn Hoành Nông – Phó giám đốc trung tâm HTCĐ đọcbáo cáo đánh giá hoạt động trung tâmhọc tập cộng đồng năm học 2016 – 2017,Kế hoạch hoạt động của trung tâm năm học 2017-2018, Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nêu lên yêu cầu của việc xây dựng XHHT,vai trò, vị trí của TTHTCĐ trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức cần cho sản xuất và cuộc sống của nhân dân, đồng chí cũng yêu cầuchính quyền, cácngành, đoàn thểtrong việc tạo điều kiện và phối hợp với hoạt động của TTHTCĐ xã.

(Đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

đánh trống khai giảng năm học)

Vềnhiệm vụ của TTHTCĐ năm học 2017-2018, Đ/c nhấn mạnh những nội dung:

- Tuyên truyền sâu rộng Quyết định 89/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập, Quyết định 281/QĐ-TTg về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua TTHTCĐ.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, biên soạn các chuyên đề, phối hợp liên kết mở các lớp phổ biến kiến thức, nắm chắc phương châm cần gì học nấy, tạo nhiều cơ hội cho người dân tiếp cận tri thức.

- Phối hợpxây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng đơn vị học tập, mô hình TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hoá, câu lạc bộ tổ chức hoạt động học tập với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT, mô hình đọc sách, phát triển tủ sách, thư viện..

- Xây dựng cơ chế tạo mối liên kết bền vững giữa các ngành giới, tổ chức ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị các trung tâm phát huy vai trò tự chủ, vai trò tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHHT, nâng cao văn hoá cho nhân dân.

Sau buổi lễ, TTHTCĐ đã tổ chức giảng dạy cho cán bộ và quần chúng nhân dân học với 02 chuyên đề “Kỹ thuật chăm sóc cây ngô đông trên đất hai lúa” và “ Công tác cải tạo vườn tạp”

Cẩm Ngọc, ngày 03/10/2017

Người biên tập

Quách Ngọc Hiếu

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM NGỌC TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 - 2018.

Đăng lúc: 03/10/2017 09:48:17 (GMT+7)

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM NGỌC TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 - 2018.


Nhằm thúc đẩy hoạt động của trung tâm HTCĐ xã, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017,sáng ngày 3/10/2017. Tại hội trường xã, Trung tâm HTCĐ xã Cẩm Ngọc, UBND xã Cẩm Ngọc, phối hợpvới Trung tâm HTCĐ xã tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đờinăm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học đối với TTHTCĐ xã.

Tham dự lễ khai giảng có đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Quách Lục Bình – Phó bí thư Đảng ủy; Đ/c Dương Văn Vân – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Giám đốc HTCĐ xã, các đ/c trong Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng,các đ/c trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức cơ quan xã, các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, chi hội trưởng hội khuyến học thôn và các học viên là quần chúng nhân dân trong xã.

Thay mặt ban quản lý trung tâm, đ/c Dương Văn Vân – Chủ tịch UBND – Giám đốc HTCĐ xã khai mạc và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 – 2018.

(Đ/c Dương Văn Vân – Khai mạc

và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2017 – 2018)

Thay mặt Ban giám đốc, đ/c Nguyễn Hoành Nông – Phó giám đốc trung tâm HTCĐ đọcbáo cáo đánh giá hoạt động trung tâmhọc tập cộng đồng năm học 2016 – 2017,Kế hoạch hoạt động của trung tâm năm học 2017-2018, Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nêu lên yêu cầu của việc xây dựng XHHT,vai trò, vị trí của TTHTCĐ trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức cần cho sản xuất và cuộc sống của nhân dân, đồng chí cũng yêu cầuchính quyền, cácngành, đoàn thểtrong việc tạo điều kiện và phối hợp với hoạt động của TTHTCĐ xã.

(Đ/c Nguyễn Trung Thông – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

đánh trống khai giảng năm học)

Vềnhiệm vụ của TTHTCĐ năm học 2017-2018, Đ/c nhấn mạnh những nội dung:

- Tuyên truyền sâu rộng Quyết định 89/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập, Quyết định 281/QĐ-TTg về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua TTHTCĐ.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, biên soạn các chuyên đề, phối hợp liên kết mở các lớp phổ biến kiến thức, nắm chắc phương châm cần gì học nấy, tạo nhiều cơ hội cho người dân tiếp cận tri thức.

- Phối hợpxây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng đơn vị học tập, mô hình TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hoá, câu lạc bộ tổ chức hoạt động học tập với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT, mô hình đọc sách, phát triển tủ sách, thư viện..

- Xây dựng cơ chế tạo mối liên kết bền vững giữa các ngành giới, tổ chức ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị các trung tâm phát huy vai trò tự chủ, vai trò tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHHT, nâng cao văn hoá cho nhân dân.

Sau buổi lễ, TTHTCĐ đã tổ chức giảng dạy cho cán bộ và quần chúng nhân dân học với 02 chuyên đề “Kỹ thuật chăm sóc cây ngô đông trên đất hai lúa” và “ Công tác cải tạo vườn tạp”

Cẩm Ngọc, ngày 03/10/2017

Người biên tập

Quách Ngọc Hiếu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)