Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
503
Tuần này:
1302
Tháng này:
3587
Tất cả:
115840

Tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và

Ngày 10/02/2017 00:00:00

Sáng ngày 28/9, tại hội trường xã Cẩm Ngọc, UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với UBND xã Cẩm Ngọc và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 3 xã về đích xã NTM năm 2017 là Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

Sáng ngày 28/9, tại hội trường xã Cẩm Ngọc, UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với UBND xã Cẩm Ngọc và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 3 xã về đích xã NTM năm 2017 là Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh cùng các đồng chí chuyên viên Sở tài nguyên và môi trường tỉnh; Các đồng chí đại diện phòng TNMT huyện, thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện;

Phía xã có các đồng chí thành viên Ban xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

(Giảng viên Sở TNMT Thanh Hóa truyền đạt tại hội trường)

Tham dự lớp tập huấn các học viên là lãnh đạo, Ban xây dựng nông thôn mới, trưởng các tổ chức đoàn thể,chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại trong xã; Bí thư, trưởng thôn, cán bộ y tế dân số thôn bản của 3 xã vể đích xây dựng xã NTM năm 2017

Tại lớp tập huấn học viên được nghe báo cáo viên hướng dẫn các nội dung như: tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, phân tích những điểm khác nhau giữa tiêu chí 17 theo bộ tiêu chí cũ và bộ tiêu chí mới, hướng dẫn việc lập hồ sơ thẩm định tiêu chí, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí 17. Đồng thời các học viên đã được giảng viên truyền đạt các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trưởng; thực trạng và giải pháp trong thu gom và xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay;những vấn đề tồn tại và hướng xử lý trong thực hiện tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới; vai trò của đoàn thể, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại trong bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó các học viên còn được giới thiệu một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải và chất thải nông thôn góp phần bảo vệ môi trường; các kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông thôn.
Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại và nhân dân thay đổi hành vi, thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng dân cư nông thôn và góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chí số 17 về môi trường hiện nay vẫn đang là “bài toán khó” trong việc xây dựng nông thôn mới đối với nhiều địa phương. Để tiêu chí này không trở thành “rào cản” trong đường hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nói chung và các xã về đích NTM nói riêng, cần có nhiều giải pháp phù hợp cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và của mỗi người dân trong đó phải kể đến vai trò chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại và nhân dân. Chính vì vậy việc tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức và cách thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải là một việc làm hết sức thiết thực./

Cẩm Ngọc, ngày 28 tháng 09/2017

Biên tập

Quách Ngọc Hiếu

Tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và

Đăng lúc: 10/02/2017 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 28/9, tại hội trường xã Cẩm Ngọc, UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với UBND xã Cẩm Ngọc và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 3 xã về đích xã NTM năm 2017 là Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

Sáng ngày 28/9, tại hội trường xã Cẩm Ngọc, UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với UBND xã Cẩm Ngọc và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 – Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 3 xã về đích xã NTM năm 2017 là Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh cùng các đồng chí chuyên viên Sở tài nguyên và môi trường tỉnh; Các đồng chí đại diện phòng TNMT huyện, thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện;

Phía xã có các đồng chí thành viên Ban xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Ngọc, Cẩm Bình, Cẩm Giang.

(Giảng viên Sở TNMT Thanh Hóa truyền đạt tại hội trường)

Tham dự lớp tập huấn các học viên là lãnh đạo, Ban xây dựng nông thôn mới, trưởng các tổ chức đoàn thể,chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại trong xã; Bí thư, trưởng thôn, cán bộ y tế dân số thôn bản của 3 xã vể đích xây dựng xã NTM năm 2017

Tại lớp tập huấn học viên được nghe báo cáo viên hướng dẫn các nội dung như: tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, phân tích những điểm khác nhau giữa tiêu chí 17 theo bộ tiêu chí cũ và bộ tiêu chí mới, hướng dẫn việc lập hồ sơ thẩm định tiêu chí, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí 17. Đồng thời các học viên đã được giảng viên truyền đạt các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trưởng; thực trạng và giải pháp trong thu gom và xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay;những vấn đề tồn tại và hướng xử lý trong thực hiện tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới; vai trò của đoàn thể, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại trong bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó các học viên còn được giới thiệu một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải và chất thải nông thôn góp phần bảo vệ môi trường; các kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông thôn.
Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực thực hiện tuyên truyền, vận động cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại và nhân dân thay đổi hành vi, thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng dân cư nông thôn và góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chí số 17 về môi trường hiện nay vẫn đang là “bài toán khó” trong việc xây dựng nông thôn mới đối với nhiều địa phương. Để tiêu chí này không trở thành “rào cản” trong đường hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nói chung và các xã về đích NTM nói riêng, cần có nhiều giải pháp phù hợp cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và của mỗi người dân trong đó phải kể đến vai trò chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại và nhân dân. Chính vì vậy việc tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức và cách thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải là một việc làm hết sức thiết thực./

Cẩm Ngọc, ngày 28 tháng 09/2017

Biên tập

Quách Ngọc Hiếu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)