Truy cập

Hôm nay:
266
Hôm qua:
615
Tuần này:
1437
Tháng này:
7285
Tất cả:
338903
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cẩm Ngọc, ngày 12 tháng  4  năm 2018

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN XÃ CẨM NGỌC

(Từ đầu năm 2018 đến nay)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1        

Nguyễn Trung Thông

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0122.2249.667

2      

Quách Lục Bình

PBT TT Đảng ủy

0917.764.686

3      

Dương Văn Vân

PBT – Chủ tịch UBND

0917.672.123

4      

Lê Thị Liên

Chủ tịch UBMTTQ

0917.548.673

5      

Phùng Đình Quân

Phó Chủ tịch H ĐND

0121.916.9788

6      

Bùi Văn Chương

Phó Chủ tịch UBND

0941.065.555

7      

Phạm Văn Hành

Trực Văn phòng UBND

0237.8683.118

8      

Nguyễn Đăng Quyền

CHT BCHQS xã

0869.294.828

9      

Cao Minh Long

Trưởng Công an xã

0986.239.151

10   

Phạm Thị Hằng

Chủ tịch Hội phụ nữ

0943.748.160

11   

Dương Thị Hạnh

Chủ tịch Hội nông dân

0165.3419.612

12   

Dương Tuấn Tài

Chủ tịch Hội CCB

0936.796.566

13   

Trương Công Chung

Bí thư Đoàn TN

0983.734.055

14   

Nguyễn Viết Trác

Kế toán Ngân sách

0934.367.345

15   

Cao Văn Hiển

Công chức CSXH

0986.65..327

16   

Bùi Văn Luân

Công chức Địa chính

 

17   

Nguyễn Thị Hạnh

Công chức Tư pháp

0167.7631.128

18   

Quách Ngọc Hiếu

Công chức VHXH

0163.6660.482

19   

Quách Văn Thái

Công chức NN

0912.671.468

20   

Bùi Thị Oanh

Công chức TGDT

09491.259.171

21   

Hà Bá Đại

Văn phòng Đảng ủy

0944.422.9504

22   

Lê Thị Lý

Văn phòng Đảng ủy

0944.352.313

23   

Quách Ngọc Phương

Phó Chủ tịch UBMTTQ

0166.7077.266

24   

Bùi Hồng Nhung

Phó Chủ tịch HPN

0162.7284.537

25   

Hà Ngọc Long

Phó Chủ tịch Hội ND

0966.584.989

26   

Cao Văn Giáp

Phó Chủ tịch Hội CCB

 

27   

Nguyễn Thị Hiền

Phó Bí thư Đoàn xã

 

28   

Hà Thị Thịnh

CB Văn thư lưu trữ

 

29   

Trương Chim Ưng

CHP BCQS xã

0167.5780.345

30   

Lê Thành Long

Phó trưởng Công an xã

 

31   

Trương Ngọc Sơn

Phó trưởng Công an xã

0968.884.369

32   

Phạm Quốc Huy

CB VHTTDL

0944.362.495

33   

Quách Thị Diệp

CB Đài truyền thanh

0164.6413.502

34   

Dương Thị Thùy

CB Dân số

 

35   

Nguyễn Đăng Phong

CB Nông nghiệp

0968.891.559

36   

Dương Thị Yến

CB Chính sách

 

37   

Quách Thị Ngần

CB Thú y

0135.6104.289

38   

Nguyễn Hoành Nông

Chủ tịch Hội Khuyến học

0979.846.414

39   

Nguyễn Đăng Minh

Chủ tịch Hội NCT

0125.8058.278

40   

Hồ Ngọc Tâm

Chủ tịch Hội Làm vườn

0916.344.017

41   

Quách Văn Liễn

Chủ tịch Hội Da Cam

 

42   

Cù Thị Vinh

Chủ tịch Hội CTĐ

0124.848.1852

43   

Bùi Thị Ngạn

Chủ tịch Hội Cựu TNXP

 

44   

Bùi Thị Sử

Phó Chủ tịch Hội NCT

 

 

 

TRỰC VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Hành

 

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa