Truy cập

Hôm nay:
651
Hôm qua:
594
Tuần này:
3664
Tháng này:
15287
Tất cả:
477217
Đăng lúc 23 ngày trước · 30 lượt xem

Công văn số 946/BTTTT-CATTT về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Ngày 16/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 946/BTTTT-CATTT hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Đăng lúc 23 ngày trước · 21 lượt xem

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 04/6/2022 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ngày 03/02/2022 Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành công văn số 670/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện mội số nội dung của chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025.

Đăng lúc 2 tháng trước · 850 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 127 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 104 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 134 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 272 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 417 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 324 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 335 lượt xem
12

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa