Truy cập

Hôm nay:
564
Hôm qua:
594
Tuần này:
3577
Tháng này:
15200
Tất cả:
477130

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 15/03/2022 14:40:20

Ngày 04/6/2022 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ngày 03/02/2022 Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành công văn số 670/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện mội số nội dung của chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Đăng lúc: 15/03/2022 14:40:20 (GMT+7)

Ngày 04/6/2022 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ngày 03/02/2022 Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành công văn số 670/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện mội số nội dung của chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa