Truy cập

Hôm nay:
671
Hôm qua:
594
Tuần này:
3684
Tháng này:
15307
Tất cả:
477237

Thông tư số 08/2021/TTBTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 23/11/2021 09:42:06

Ngày 14 tháng 10 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư08/2021/TT-BTTTT, về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2021.
Toàn bộ nội dung của Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/)
Trang thông tin điện tử và của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá (địa chỉ: http://www.stttt.thanhhoa.gov.vn).
Trang thông tin điện tử xã Cẩm Ngọc (địa chỉ:https://camngoc.gov.vn; mục văn bản pháp quy, văn bản của xã)
Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung nếu liên quan.

Thông tư số 08/2021/TTBTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng lúc: 23/11/2021 09:42:06 (GMT+7)

Ngày 14 tháng 10 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư08/2021/TT-BTTTT, về Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2021.
Toàn bộ nội dung của Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/)
Trang thông tin điện tử và của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá (địa chỉ: http://www.stttt.thanhhoa.gov.vn).
Trang thông tin điện tử xã Cẩm Ngọc (địa chỉ:https://camngoc.gov.vn; mục văn bản pháp quy, văn bản của xã)
Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung nếu liên quan.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa