Truy cập

Hôm nay:
611
Hôm qua:
594
Tuần này:
3624
Tháng này:
15247
Tất cả:
477177

Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT

Ngày 23/11/2021 10:09:04

Ngày 28 tháng 10 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tưsố 11/2021/TT-BTTTT, Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”. Có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022

Toàn bộ nội dung của Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/)

Trang thông tin điện tử và của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá (địa chỉ: http://www.stttt.thanhhoa.gov.vn).

Trang thông tin điện tử xã Cẩm Ngọc (địa chỉ:https://camngoc.gov.vn; mục văn bản pháp quy, văn bản mới)

Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung nếu liên quan.

Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT

Đăng lúc: 23/11/2021 10:09:04 (GMT+7)

Ngày 28 tháng 10 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tưsố 11/2021/TT-BTTTT, Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz”. Có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2022

Toàn bộ nội dung của Thông tư số 11/2021/TT-BTTTT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: https://www.mic.gov.vn/)

Trang thông tin điện tử và của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá (địa chỉ: http://www.stttt.thanhhoa.gov.vn).

Trang thông tin điện tử xã Cẩm Ngọc (địa chỉ:https://camngoc.gov.vn; mục văn bản pháp quy, văn bản mới)

Vậy UBND xã Cẩm Ngọc thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân nắm bắt và thực hiện các nội dung nếu liên quan.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa