Truy cập

Hôm nay:
182
Hôm qua:
673
Tuần này:
1275
Tháng này:
10337
Tất cả:
205007

Học tập Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị

Ngày 04/09/2020 14:29:13

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Sáng ngày 31/8/2020 Ban thường vụ Đảng uỷ xã Cẩm Ngọc đã triển khai thực hiện việc học tập nghị quyết với hình thức học tập trực tuyến qua sóng truyền hình của Đài truyền hình Thanh Hoá.
Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện.
Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức học tập tại Nhà văn hoá, hoặc tại gia đình có Tivi tiếp sóng Đài truyền hình Thanh Hoá (đối với Chi bộ nông thôn) và tại cơ quan (đối với chi bộ cơ quan) để các đảng viên học tập vừa đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Kết quả: Có 11/11 Chi bộ tổ chức thực hiện với sự tham gia của toàn thể các đảng viên.

Một số hình ảnh trong học tập


(Cán bộ cơ quan xã học tại hội trường xã)


IMG_20200904_122220.jpg
(Chi bộ Trường Mầm non)

IMG_20200904_082922.jpg

IMG_20200904_082930.jpg
(Chi bộ Đồng Lão)

IMG_20200904_082949.jpg
(Chi bộ Làng Song)

IMG_20200904_082907.jpg
(Chi bộ Làng Sành)

Biên tập và ảnh: Ngọc Hiếu

Học tập Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 04/09/2020 14:29:13 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Sáng ngày 31/8/2020 Ban thường vụ Đảng uỷ xã Cẩm Ngọc đã triển khai thực hiện việc học tập nghị quyết với hình thức học tập trực tuyến qua sóng truyền hình của Đài truyền hình Thanh Hoá.
Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện.
Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức học tập tại Nhà văn hoá, hoặc tại gia đình có Tivi tiếp sóng Đài truyền hình Thanh Hoá (đối với Chi bộ nông thôn) và tại cơ quan (đối với chi bộ cơ quan) để các đảng viên học tập vừa đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Kết quả: Có 11/11 Chi bộ tổ chức thực hiện với sự tham gia của toàn thể các đảng viên.

Một số hình ảnh trong học tập


(Cán bộ cơ quan xã học tại hội trường xã)


IMG_20200904_122220.jpg
(Chi bộ Trường Mầm non)

IMG_20200904_082922.jpg

IMG_20200904_082930.jpg
(Chi bộ Đồng Lão)

IMG_20200904_082949.jpg
(Chi bộ Làng Song)

IMG_20200904_082907.jpg
(Chi bộ Làng Sành)

Biên tập và ảnh: Ngọc Hiếu

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)