Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
206
Tuần này:
20
Tháng này:
5729
Tất cả:
222511

Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09/10/2020 09:23:59

(Baothanhhoa.vn)Cập nhật:09:58 25/09/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 - 5 - 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
Thời gian:4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 - 10 - 2020.

Phiên đại hội trù bị bắt đầu từ 14 giờ, ngày 26 - 10 - 2020.

Phiên đại hội chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 - 10 - 2020.

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 09/10/2020 09:23:59 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn)Cập nhật:09:58 25/09/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 - 5 - 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
Thời gian:4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 - 10 - 2020.

Phiên đại hội trù bị bắt đầu từ 14 giờ, ngày 26 - 10 - 2020.

Phiên đại hội chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 - 10 - 2020.

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.