Truy cập

Hôm nay:
285
Hôm qua:
539
Tuần này:
2696
Tháng này:
4084
Tất cả:
501851
Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022; Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số: 75-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới đây là toàn bộ nọi dung kế hoạch

Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022; Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số: 75-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới đây là toàn bộ nọi dung kế hoạch

Đăng lúc 16 ngày trước · 41 lượt xem

Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(TG) - Đại hội XIII của Đảng đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong 5 năm (2021-2025); xác định phương hướng, mục tiêu của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những điểm nhấn rất quan trọng của Đại hội XIII của Đảng là xác định các quan điểm, chủ trương mới, toàn diện và sâu sắc về phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước ta cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đăng lúc 24 ngày trước · 29 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 301 lượt xem

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên

(TTV) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Đăng lúc 9 tháng trước · 390 lượt xem

Đề cương Quyết định số 238 của Ban Bí thư

Ngày 30/9/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Đăng lúc 12 tháng trước · 376 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 704 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 601 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 773 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 660 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 991 lượt xem
12

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa