Truy cập

Hôm nay:
84
Hôm qua:
181
Tuần này:
84
Tháng này:
3656
Tất cả:
95150

Đảng bộ xã Cẩm Ngọc quán triệt nghị quyết trung ương tám khoá XII

Ngày 25/12/2018 14:52:53

Sáng ngày 20/12/2018 Đảng bộ xã Cẩm Ngọc đã tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương tám khoá (XII).

Về dự và trực tiếp triển khai có đồng chí Cao Văn Vượng – UVBTVHU - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị các đảng viên được nghe đồng chí Cao Văn Vượng – UVBTV Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); trong đó,tập trung phổ biến, đánh giá, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong 3 nội dung chính là: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37/KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

(Đ/c Cao Văn Vượng – UVBTV Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Kết thúc hội nghị, BTV Đảng uỷ đã chỉ đạo hướng dẫn cho các đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, liên hệ thực tế công tác; đồng thời,ban thường vụ đảng ủy, cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung của nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Biên tập và ảnh: Ngọc Hiếu

Đảng bộ xã Cẩm Ngọc quán triệt nghị quyết trung ương tám khoá XII

Đăng lúc: 25/12/2018 14:52:53 (GMT+7)

Sáng ngày 20/12/2018 Đảng bộ xã Cẩm Ngọc đã tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương tám khoá (XII).

Về dự và trực tiếp triển khai có đồng chí Cao Văn Vượng – UVBTVHU - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị các đảng viên được nghe đồng chí Cao Văn Vượng – UVBTV Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); trong đó,tập trung phổ biến, đánh giá, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong 3 nội dung chính là: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37/KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

(Đ/c Cao Văn Vượng – UVBTV Huyện uỷ - Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Kết thúc hội nghị, BTV Đảng uỷ đã chỉ đạo hướng dẫn cho các đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, liên hệ thực tế công tác; đồng thời,ban thường vụ đảng ủy, cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung của nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Biên tập và ảnh: Ngọc Hiếu