Văn bản của xã

Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
526897

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ

Ngày 22/07/2020 15:27:13

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Ngọc, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá
(29/7/1930-29/7/2020)

Đảng Cộng sản ViệtNamđược thành lập (03/2/1930), đã tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng trong cả nước và các địa phương. Cũng từ đây phong trào đấu tranh cách mạng ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Các chi bộ Cộng Sản: Hàm Hạ - Đông Sơn ; Phúc Lộc - Thiệu Hóa, Yên Trường, Thọ Xuân lần lượt ra đời.

Trước tình hình phong trào đấu tranh cách mạng ở Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang rất cần sự lãnh đạo của Đảng, xuất phát từ yêu cầu cấp bách, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, ngày 29/7/1930, Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức tại Làng Yên Trường, Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Cộng sản gồm Chi bộ Hàm Hạ, Chi bộ Thiệu Hóa và Chi bộ Thọ Xuân. Đ/c Lê Thế Long được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Thanh Hóa.

Có thể nói sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là bước ngoặt quan trọng đối với Đảng bộ, nhân dân trong phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở tỉnh ta. Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng kéo dài của phong trào cách mạng do thiếu sự lãnh đạo của một chính Đảng.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 – 29/7/2020) là sự kiện chính trị quan trọng. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh;
- Trang TTĐT;
- Lưu HSVH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Quyền

HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ

Đăng lúc: 22/07/2020 15:27:13 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM NGỌC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Ngọc, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÀI TRUYỀN THÔNG
Kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá
(29/7/1930-29/7/2020)

Đảng Cộng sản ViệtNamđược thành lập (03/2/1930), đã tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng trong cả nước và các địa phương. Cũng từ đây phong trào đấu tranh cách mạng ở Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Các chi bộ Cộng Sản: Hàm Hạ - Đông Sơn ; Phúc Lộc - Thiệu Hóa, Yên Trường, Thọ Xuân lần lượt ra đời.

Trước tình hình phong trào đấu tranh cách mạng ở Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang rất cần sự lãnh đạo của Đảng, xuất phát từ yêu cầu cấp bách, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, ngày 29/7/1930, Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức tại Làng Yên Trường, Xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Cộng sản gồm Chi bộ Hàm Hạ, Chi bộ Thiệu Hóa và Chi bộ Thọ Xuân. Đ/c Lê Thế Long được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Thanh Hóa.

Có thể nói sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là bước ngoặt quan trọng đối với Đảng bộ, nhân dân trong phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở tỉnh ta. Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng kéo dài của phong trào cách mạng do thiếu sự lãnh đạo của một chính Đảng.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 – 29/7/2020) là sự kiện chính trị quan trọng. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh;
- Trang TTĐT;
- Lưu HSVH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Quyền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa