Truy cập

Hôm nay:
661
Hôm qua:
594
Tuần này:
3674
Tháng này:
15297
Tất cả:
477227

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
96/KH-UBND31/3/2022Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá
377/BTTTT26/3/20221phổ biến Quyết định số 377/QĐ- BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ TT&TT về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
946/BTTTT-CATTT16/3/2022hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
670/BTTTT-KHTC02/3/2022hướngdẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025
224/QĐ-BVHTTDL28/01/2022Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;
157/QĐ/BTTTT28/01/2022Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 28/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng họp trực tuyến
46/QĐ-BTTTT18/01/2022hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.0)
3536/QĐ-BKHCN31/12/2021công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.
26/2021/TT-BTTTT31/12/2021hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
24/2021/TT-BTTTT27/12/2021quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sát nhập, giải thểcác đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
120/2021/NĐ-CP24/12/2021quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
118/2021/NĐ-CP23/12/2021quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
116/2021/NĐ-CP21/12/2021Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
37/QĐ-TTg18/12/2021QĐ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
22/2021/TT-BTTTT13/12/2021quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
21/2021/TT-BTTTT08/12/2021sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
20/2021/TT-BTTTT03/12/2021SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 09/2013/TT-BTTTT NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG, ĐIỆN TỬ
19/2021/BTTTT03/12/2021BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
17/2021/TT-BTTTT30/11/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
10/2021/TT-BTTTT28/10/2021Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz”
09/2021/TT-BTTTT20/10/2021Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất”
08/2021/TT-BTTTT04/10/2021Quy địnhDanh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác
49/BTTTT18/8/2021Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh
70/2021/NĐ-CP20/7/2021Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
06/2019/TT-BTTTT19/7/2021sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hết hiệu lực kể từ ngày 07/02/2022.
23/QĐ-TTg07/7/2021Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
68/NQ-CP01/7/2021Chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19
03/2021/TT-BTTTT25/6/2021Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
874/QĐ-BTTTT17/6/2021QĐ về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
924/QĐ-TTg15/6/2021Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hứng tới chính phủ số giai đoàn 2021 - 2025, định hướng 2030

Xây dựng nông thôn mới

Dự báo thời tiết Thanh Hóa